Qeehua là một công ty tự nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm máy bơm. Qeehua chỉ tập trung vào một chuyên ngành duy nhất đó là máy bơm chống chịu được acid, kềm, bơm lọc hóa chất và hiện đang vươn lên vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực này.