Aquasystem là một trong những thương hiệu chính của Tập đoàn Công nghiệp Zilio đã hoạt động hơn 40 năm, tập đoàn nằm cách Padua và Venice và cây số, mà một trong các công ty cốt lõi của Ý

Bình giãn nở Aquasystem
Bình tích áp Aquasystem
Thiết bị giảm áp lực nước Aquasystem